Warning: Undefined array key "path" in /data/2/2/222389b9-3aa7-40ae-8122-bddde1d72647/hevhetia.com/web/wp-content/plugins/jetpack-boost/app/lib/minify/Concatenate_CSS.php on line 74

Le nuove musiche vydáva Petrarcove texty zhudobnené Sigismondom d’India

Written by on 24 marca, 2022

Vydavateľstvo Hevhetia vydalo premiérové CD barokového súboru Le nuove musiche. Album obsahuje komplet monodických kompozícií na Petrarcove texty od skladateľa Sigismonda d’Indiu. Súbor vystupuje v zložení soprán – Hilda Gulyás, arpa doppia – Margit Schultheiß, Mateusz Kowalski – viola da gamba a Jakub Mitrík – chitarrone/umelecký vedúci. Nahrávka bola realizovaná v máji 2021, v štúdiu pri Bratislave (Kuchyňa). Réžia, strih a postprodukcia – Stanislav Palúch, zvuk – Ján Kováč.

Allor si mosse, e io li tenni dietro – Vtom pohol sa, a ja som stúpal za ním.
Dante Alighieri
Divina commedia – Canto primo

Podľa slov Jakub Mitríka, umeleckého vedúceho súboru Le nuove musiche, je cieľom súboru kráčať v stopách majstrov a poctivým prístupom prinášať jedinečné avšak zabudnuté diela. CD sa zameriava na dielo skladateľa Sigismonda d’Indiu, ktorý žil na prelome 16. a 17. storočia. Kompletne spracúva d’Indiovu tvorbu na Petrarcove texty. Okrem hudby znie na nahrávke aj hovorené slovo. Prednesu všetkých zhudobnených básní sa zhostil herec SND Štefan Bučko.

Prelom 16. a 17. storočia je obdobie po všetkých stránkach veľmi zaujímavé, kedy prebiehali zmeny hudobného štýlu dovtedy prevládajúcej renesancie. d’India patril medzi najlepších skladateľov tohto obdobia a bol v kontakte s azda najslávnejším skladateľom toho času Claudiom Monteverdim.

Jakub Mitrík

Jakub Mitrík

Na otázku prečo sa súbor Le nuove musiche zameriava práve na dielo tohto skladateľa odpovedá Jakub Mitrík takto: „Sigismondo d’India je veľmi zaujímavá osobnosť v hudobných dejinách. Ako jeden z mála skladateľov bol zároveň spevák, profesionálny skladateľ a hudobník zároveň. Jeho sklady tak nie sú iba obrazom virtuózneho speváka, ktorý bol v tom čase často skladateľským amatérom. d’India bol naopak dobrým skladateľom, zbehlým v kontrapunktickej technike. V podstate celý svoj život komponoval kontrapunkticky podľa prima prattica. To mu dalo vynikajúci základ pre experimenty seconda pratticy, ktorú samozrejme nie sám, avšak ako jeden z prvých obhajoval Monteverdi. Zápis jeho diel je pomerne presný čo pri hlbšom porozumení umožňuje interpretovať d’Indiove skladby jedinečným spôsobom, zrozumiteľným dnešnému poslucháčovi.

Všetky zúčastnené nástroje, ktoré na CD účinkujú sú ostrunené črevovými strunami. Poslucháč tak zreteľne počuje zvuk, podobný tomu, ktorý mohol počuť poslucháč hudby v 17. storočí. Okrem monódií obsahuje CD tiež sólové skladby pre chitarrone od Giovanni Girolam a Kapspergera, či sólo pre barokovú harfu.

Súčasťou CD je aj obsažný booklet s informáciami o samotnom skladateľovi, jeho kompozičnom štýle. Ďalej tiež informácie o básnikoch, ktorých diela d’India hudobne spracoval. Okrem Petrarcu si poslucháč vypočuje básne Tassa či Villifranchiho. Samozrejmosťou sú preklady talianskych textov do slovenčiny a textu bookletu v anglickom jazyku.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *[There are no radio stations in the database]