Warning: Undefined array key "path" in /data/2/2/222389b9-3aa7-40ae-8122-bddde1d72647/hevhetia.com/web/wp-content/plugins/jetpack-boost/app/lib/minify/Concatenate_CSS.php on line 74

Peter Popelka: Kolobeh popola

Written by on 24 septembra, 2019

Koncert Krzysztofa Kobylińského: Sagrada familia v Štátnej filharmónii Košice bol doplnený aj vernisážou výstavy akademického maliara Petra Popelku, ktorý svojim cyklom Kolobeh popola vzdal hold Júliusovi Jakobymu. Autor foto: Veronika Židová

Akademický maliar Peter Popelka sa narodil v Trnave roku 1955. Po ukončení strednej školy umeleckého priemyslu v Bratislave študoval na Inštitúte umenia V.I. Surikova v Moskve.

Od roku 1983 pôsobil ako profesionálný výtvarník v Bratislave. Tvorí ako maliar, grafik, grafický dizajnér a vydavateľ. Medzi navýznamnejšie vydavateľské tituly patrí:  Monografia: Július Jakoby, 1994, Výtvarná moderna Slovenska,1997 v spolupráci s vydavateľstvom Slovart, Barok, 1998 v spolupráci so Slovenskou národnou galériou, Monografia: Alexander Ilečko,1998 v spolupráci s Vydavateľstvom Tatran.

Od roku 2002 žije na Vrútkach kde sa venoval galérijníctvu / Galéria Martiana, v Martine /, ale hlavne maliarskej tvorbe a to aj monumentálnej –  maľba na stene v starej kotolni.

Vystavuje na Slovensku a v zahraničí. Jeho diela sú v zbierkach SNG ako aj v súkromných zbierkach na Slovensku a v zahraničí. Za svoju prácu má ocenenia. Od roku 2016 žije v Prešove, kde je členom skupiny umelcov a priateľov umenia v Galérii ÁTRIUM.

…Pod jeho prepracovanými maliarskymi postupmi a kompozíciami sa zreteľne podpisuje silný myšlienkový kontext, v ktorom sa umelec vždy slobodne pohyboval a pohybuje, ktorý programovo rozvíja a v súradniciach ktorého vytrvalo hľadá a nachádza nevyčerpateľné inšpiračné zdroje. Ide o kontext bytostnej zviazanosti s mikrokozmosom vlastného života, pričom Popelkov maliarsky svet sa rokmi pôsobivo mení na veličinu, v mene ktorej citlivo prehlbuje princípy vlastnej tvorby smerujúcej od pocitu, vnemu či javu k podstate, a naopak….

…Tu niekde pramení príťažlivosť a životnosť jeho maľby, ktorú možno pokojne vnímať ako virtuózny farebný koncert, založený na osobitej, prepracovanej rukopisnej štruktúre svojich diel….

Úryvok textu katalógu výstavy v Martine, roku 2011, od autora Mgr. Petra Cabadaja.

Dielo Petra Popelku  zapĺňa neuchopiteľný tvorivý priestor medzi zvnútorneným sebauvzatím a naliehavou, živelnou výbušnosťou. Je krotké i divoké zároveň; v jedinom okamihu hlboko osobné aj nekompromisne angažované. Pri svojej ceste za umeleckým rozhrešením v odvážnych kreatívnych líniách opakovane pretvára samo seba. Dielo je plodom nepokojnej, náročnej mysle, ktorej estetická vzbura vyviera vo vzdialených, zaviatych kútoch zabúdajúcej zeme. Mysle, ktorá uprene hľadí na pohasínajúce lúče každodennosti a hovorí: “Znova do teba vnesiem svetlo.”

Svojim obrazom nedáva názvy, aby dal priestor v obraze aj divákovi a inšpiroval ho.

Úryvok z pripravovanej knihy „ Kolobeh popola“ od spoluautora textu Jakuba Tlolku.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *[There are no radio stations in the database]