Hevhetia v Rádiu Piešťany – 28 – Jaroslav Kocian (5. 10. 2017)

5 októbra, 2017

V roku 2017 sa na vlnách Rádia Piešťany vysielala pravidelná štvrtková dvojhodinovka, ktorá sa venovala hudobnému portfóliu košického vydavateľstva Hevhetia. Od mikrofónu sa prihováral Ján Sudzina. V jednotlivých dieloch bola postupne predstavovaná bohatá činnosť vydavateľstva ale hlavne umelci, ktorí pod touto značkou vydávajú svoje diela.
[There are no radio stations in the database]