Warning: Undefined array key "path" in /data/2/2/222389b9-3aa7-40ae-8122-bddde1d72647/hevhetia.com/web/wp-content/plugins/jetpack-boost/app/lib/minify/Concatenate_CSS.php on line 74

Na Letnom hudobnom festivale Hevhetia 2014 bude viesť Grzegorz Karnas workshop pre vokalistov

Written by on 10 júna, 2014

Nechajte sa vyrušiť dobrou hudbou

Letný hudobný festival Hevhetia 2014 nie je len prehliadkou edičnej činnosti vydavateľstva Hevhetia, ale má aj svoj edukačný rozmer. Známy poľský jazzový spevák a vokalista Grzegorz Karnas sa okrem koncertu bude na špeciálnom workshope venovať aj aktívnym spevákom, vokalistom či inštrumentalistom.

Workshop je pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o objavovanie podstaty interakcie pri vzniku hudby. A všetkých, čo chcú využívať svoj hlas spôsobom, ktorý nebrzdí vyjadrovanie ich emócií. Je prístupný i pre nehudobníkov alebo amatérskych hudobníkov, ktorí sa zaujímajú o charakter svojho vlastného hlasu.

Workshop je predovšetkým pre aktívnych spevákov, ktorí chcú zistiť, ako naozaj znejú, aby mohli lepšie využívať svoje schopnosti v hudbe.

Je otvorený i pre inštrumentalistov, ktorí sa zaujímajú o podstatu kreativity a o odstraňovanie prekážok na ceste k jej dosiahnutiu.

Hlavným cieľom workshopu je klásť dôraz na:

  • Hlas ako nástroj na vyjadrovanie emócií
  • Pochopenie toho, ako by mal spevák správne dýchať
  • Kreatívny prístup ku všetkým aktivitám
  • Schopnosť rytmického prepojenia s cieľom vychutnať si  muzicírovanie spontánnym a improvizovaným spôsobom.

Kľúčovým cvičením workshopu sú improvizované hudobné formy založené na interakcii textu a hudobného sprievodu. Materiály a charakter cvičenia budú vo forme prekvapenia, preto ich obsah, ktorý by mohol poslúžiť ako podnet na prilákanie potenciálnych účastníkov, organizátori vopred neprezradia.

Workshop je naplánovaný na piatok 25. júla od 10:00 hodiny. Bude sa konať v priestoroch košických Kasární/Kulturparku na Kukučínovej ulici. Maximálny počet aktívnych účastníkov je 50. Účastnícky poplatok je 10 €. Workshop sa bude konať v jednej z koncertných sál Kasární/“Kulturparku. Návštevníci sa môžu na workshope zúčastniť aj ako diváci. Pre nich je vstupné na toto podujatie 5 €.

Jazzový spevák Grzegorz Karnas pôsobí i ako pedagóg. Vyučuje spev, prácu s hlasom, dychové techniky ako i fonetiku angličtiny, s rozsiahlymi odbornými spôsobilosťami, zahŕňajúcimi i správnu výslovnosť arabského a čínskeho jazyka. Karnas vedie viaceré workshopy a majstrovské kurzy pre cudzincov, vrátane niekoľkých tried pre francúzsky a čínsky hovoriacich študentov.

Karnas má šesť rokov akademickej praxe ako pedagóg na Jazzovom inštitúte Hudobnej akadémii v Katowiciach, ktorá je v Poľsku považovaná za prestížnu inštitúciu. V posledných piatich rokoch viedol workshopy vo svojom rodnom meste Żory v rámci festivalu Voicingers, kde pôsobí ako umelecký riaditeľ.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *[There are no radio stations in the database]